Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla
 
     

2010-10-11 Mokinių budėjimo taisyklės PDF Spausdinti

MOKINIŲ BUDĖJIMO MOKYKLOJE ORGANIZAVIMO TVARKA

I. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS

1. Tvarkai mokykloje palaikyti organizuojamas mokinių budėjimas pagal sudarytą ir, mokyklos direktoriaus mokslo metų pradžioje patvirtintą, grafiką;

2. Mokykloje budi 8 -10 klasių mokiniai;

3. Budėjimui skiriama klasė, kurios budėjimui vadovauja klasės auklėtojas ir tos klasės mokinys, kurį klasės auklėtojas paskiria vyresniuoju budinčiuoju;

4. Budintis administracijos atstovas (direktorius ar direktoriaus pavaduotojas ugdymui) stebi mokinių budėjimą mokykloje, kilus nesusipratimams patikrina budinčiojo mokinio ar budinčios klasės auklėtojo pranešimą apie įvykį budėjimo metu;

5. Budėjimo postai:

  • I aukšto foje;
  • I aukšto koridorius;
  • I aukšto pradinių klasių korpusas;
  • valgykla;
  • II aukšto foje;
  • II aukšto koridorius;
  • II aukšto pradinių klasių korpusas;
  • III aukšto koridorius;
  • III aukšto vestibiulis prie dailės kabineto;
  • III aukšto pradinių klasių korpusas;

6. Budėjimas perduodamas - priimamas pirmadieniais po pirmos pamokos, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, atsakingo už mokinių budėjimą, kabinete. Dalyvauja budinčiųjų klasių auklėtojai ir vyr. budintieji mokiniai;

7. Pirmąją budėjimo dieną budinčios klasės auklėtojas užpildytą budinčios klasės postų lentelę (priedas Nr.1) pakabina mokytojų kambario skelbimų lentoje;

8. Budinčios klasės auklėtojas atsakingas, kad visi budintys mokiniai būtų supažindinti su budėjimo tvarka, pareigomis ir sąžiningai atliktų savo pareigas bei turėtų skiriamuosius ženklus;

9. Susirgus ar neatvykus kuriam nors budinčios klasės mokiniui į mokyklą, vyr. budintis mokinys praneša klasės auklėtojui, kuris pakeičia mokinius postuose;

10. Kas pusmetį direkcinės tarybos pasitarimuose aptariamas mokinių budėjimas.

II. BUDINČIŲ MOKINIŲ PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

1. Segėti skiriamąją kortelę su užrašu "Budintis mokinys";

2. Budėjimą pradėti po pirmos ir baigti prieš septintąją pamoką;

3. Budėti pagal klasės auklėtojo sudarytą lentelę;

4. Atėjus į budėjimo postą, prisistatyti budinčiam mokytojui;

5. Budėjimo metu neužsiiminėti pašaliniais darbais (nežaisti mobiliuoju telefonu ir pan.), stebėti savo budėjimo teritoriją, įspėti žodžiu nedrausmingus mokinius;

6. Informuoti budintį mokytoją apie mokinių nedrausmingą elgesį;

7. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant pranešti budinčiam mokytojui;

8. Atsakyti už tvarką, švarą ir drausmę budėjimo vietoje, nepastebėjus pažeidėjų, viską sutvarkyti patiems;

9. Už gerą budėjimą gauti pagyrimus ar paskatinimus iš klasės auklėtojo, budinčio mokytojo ar budinčiojo administracijos atstovo;

10. Budėjimo poste nebuvusiems ar netinkamai budėjusiems mokiniams budintis administracijos atstovas gali skirti papildomą budėjimo dieną ar savaitę.

11. Už netinkamą mokinio budėjimą, jam gali būti taikomi Mokinių vidaus tvarkos taisyklių 2.1 – 2.5 punktai.

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta Antradienis, 09 Lapkritis 2010 18:35
 
© 2008-2010 | Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla, Kalninės g. 39, LT-74179, Jurbarkas | Tel./Faks. 8(447) 51090 | El.p. info@jnm.lt
  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas