Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
 

Mokyklos veiklos vertinimas

Susitarimai dėl mokyklos kultūros (pdf formatu)2017-06-03 Mokyklos veiklos įsivertinimas PDF Spausdinti

2017–2018 m. m. Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojai atliko giluminį vertinimą veiklos rodikliams 1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga ir 2.3.1 Mokymasis. Išanalizavus gautus duomenis priimtos rekomendacijos 2018–2019 mokslo metams:

Veiklos rodikliui: 1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga:

1. Mokyklos vadovams: organizuoti mokymus mokytojams apie mokėjimą mokytis, mokymosi strategijas ir kritinį mąstymą.
2. Mokyklos vadovams: ieškoti būdų ir galimybių mokinių skatinimui už iniciatyvą dalyvaujant įvairiuose konkursuose, projektuose ir kt.
3. Dalykų mokytojams ir direktoriaus pavaduotojams ugdymui: vieningai laikytis suskurtos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos.

Veiklos rodikliui: 2.3.1 Mokymasis:

1. Dalykų mokytojams: Metodinėse grupėse dalintis gerąja patirtimi, kaip skatinti mokinius kelti sau pamokos uždavinius.
2. Klasių vadovams, mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams: Sistemingai tobulinti mokinių savarankiško darbo įgūdžius: mokyti analizuoti padarytas klaidas, įsivertinti save, lyginti rezultatus, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis.
3. Dalykų mokytojams: Mokyti mokinius per visų dalykų pamokas ne tik išsakyti, bet ir išklausyti kitų nuomonę.
4. Pagalbos mokiniui specialistams: Tęsti įvairias programas ir projektus, mokant mokinius spręsti problemas, priimti sprendimus ir atsakomybę.

_____________________________

 2016-2017 mokslo metais Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje buvo atliekamas giluminis vertinimas dviem rodikliams, 1.1.1 Asmenybės tapsmas ir 4.1.2 Lyderystė, pagal atnaujintą Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Išanalizavus gautus duomenis priimtos rekomendacijos:

   Veiklos rodiklis: 1.1.1 Asmenybės tapsmas

   Rekomendacija psichologui, socialiniam pedagogui:
   Organizuoti mini mokymus mokytojams, klasių vadovams, 2 kartus per metus (rugsėjo–spalio mėn.), apie mokinių socialinių emocinių įgūdžių lavinimą, emocinio intelekto ugdymą.
   Rekomendacijos klasių vadovams, mokytojams:
     1. Nuolat ir nuosekliai, kartą per mėnesį, klasių valandėlių metu vykdyti mokinių emocinį socialinį ugdymą, o kartą per pusmetį, ieškoti tinkamų ugdytinių tėvams bendravimo ir   bendradarbiavimo būdų ir formų (paskaita, seminaras, diskusija, debatai, konferencija, savipagalbos grupės) apie mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus, tinkamas bendravimo ir bendradarbiavimo formas, konsultuojantis su psichologu ir socialiniu pedagogu.
      2. Vieningai ir nuosekliai skatinti kiekvieną mokinį, bent kartą per mėnesį, pagal mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo apie mokinių mokymosi pasiekimus tvarką.
     3. II pusmetyje siūlyti įvairesnių modulių 5–8-ų klasių mokiniams, pagal mokinių ugdymosi galimybes ir atlikti šviečiamąją veiklą, kuo šis modulis gali būti naudingas mokiniams planuojant savo karjerą.
   Rekomendacija mokinių tarybai:
   Inicijuoti ir organizuoti popamokinius renginius mokiniams, ne rečiau kaip kartą per du mėnesius, suburiant 5–10 klasių aktyvus bendrai veiklai.

   Veiklos rodiklis: 4.1.2. Lyderystė

   Rekomendacijos mokyklos vadovams:
    1. Patobulinti mokyklos renginių mėnesio plano struktūrą, siekiant atliekamų veiklų sistemingumo.
      2. Organizuoti lyderystės mokymus mokytojams.
   Rekomendacija Mokyklos tarybai:
   Inicijuoti mokyklos vertybių peržiūrėjimą, kreipiant jas į bendradarbiavimo kultūros kūrimą.
   Rekomendacijos mokytojams:
  1. Metodinių grupių pirmininkais, savivaldos institucijų vadovais rinkti iniciatyvius pedagogus.
       2. Burtis į mokytojų lyderių klubą (yra mokytojų, kurie turi idėjų, minčių).

Paskutinį kartą atnaujinta Ketvirtadienis, 30 Rugpjūtis 2018 08:03
 
2016-11-14 Mokyklos veiklos įsivertinimas PDF Spausdinti

   2015–2016 mokslo metais vyko mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas pagal atnaujintą mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Mūsų mokykla priklauso Kokybės siekiančių mokyklų klubui ir dalyvauja respublikiniame projekte „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“, skirtame atnaujintos veiklos kokybės įsivertinimo metodikos ir rodiklių išbandymui. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinę grupę sudaro direktorė A. Uznė, direktoriaus pavaduotoja J. Voroninienė ir mokytojai I. Naujokaitienė, V. Straukas ir R. Tirlikienė, kuri yra grupės vadovė. Darbo grupė fiksuoja naujas patirtis, dalinasi patirtimi su kitomis projekte dalyvaujančiomis mokyklomis (jų yra 15) ir rengia metodinius patarimus, kurie bus pateikti leidžiamam leidiniui.
   2016 m. pavasarį buvo atliktas mokytojų internetinis anketavimas per IQES online Lietuva sistemą, kurio metu mokykla nusistatė tam tikras pakankamai aukšto lygio rodiklių skales (aukščiausias 4 lygis - 90 proc. ir daugiau, 3 lygis - tarp 65 ir 89 proc., 2 lygis – nuo 35 iki 64 proc. ir 1 lygis - iki 34 proc.). Anketavimas vyko mokytojų metodinėse grupėse, prieš tai išanalizavus naujųjų rodiklių raktinius žodžius ir sampratas. Aukščiausiai įvertinti rodikliai yra: lyderystės ir vadybos srities asmeninio meistriškumo temos rodikliai kompetencija (4.3.1) ir nuolatinis profesinis tobulėjimas (4.3.2); bei ugdymosi aplinkos srities įgalinančio mokytis fizinės aplinkos temos rodiklis pastatas ir jo aplinka (3.1.2). Žemiausių įvertinimų sulaukė ugdymo(si) ir mokinių patirčių srities vertinimo ugdant temos rodikliai mokymasis (2.3.1) ir mokinių įsivertinimas (2.4.2).
   Rekomendacijos:
   1. Gerinti mokinių mokymosi rezultatus, pažangą, įsivertinimą.
   2. Tikslingai naudoti virtualią aplinką ir mokymąsi ne mokykloje.
   3. Ugdyti lyderius.

Paskutinį kartą atnaujinta Pirmadienis, 14 Lapkritis 2016 11:35
 
2015-09-25 Mokyklos veiklos įsivertinimas PDF Spausdinti

   2014–2015 mokslo metais vyko mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Buvo vertintos šios temos: „Pamokos organizavimas“, „Mokymo kokybė“ ir „Mokymosi kokybė“. Įvertintų veiklos rodiklių ataskaitoje buvo pateiktos šios rekomendacijos:
   „Mokytojo veiklos planavimas“ – pamokos uždavinius formuluoti atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimus ir galimybes; metodinėse grupėse aptarti, kokiais būdais galima patikrinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai; pradedant skyrių (temą, pamokų ciklą, pusmetį ir kt.) mokiniams akcentuoti, ką jie turės išmokti per tą laikotarpį.
   „Pamokos struktūros kokybė“ – pamokas pradėti punktualiai ir visą pamokos laiką išnaudoti mokymuisi ir iškeltų uždavinių pasiekimui; siekiant, kad pamokos būtų nenuobodžios ir įdomios, mokomąją medžiagą susieti su mokinių interesais šiandieniniame pasaulyje; mokyklos specialistams (psichologei, socialinei pedagogei) ar administracijai atlikti apklausą (tyrimą), kuo domisi, kuo gyvena mūsų mokyklos mokiniai.

Paskutinį kartą atnaujinta Penktadienis, 25 Rugsėjis 2015 08:45
Skaityti daugiau...
 
2015-09-22 Mokyklos veiklos įsivertinimas PDF Spausdinti

   2013–2014 mokslo metais vyko mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Buvo vertintos šios temos: „Tvarka“, „Vertinimas ugdant“, „Pažanga“ ir „Materialinių išteklių valdymas“. Įvertintų veiklos rodiklių rekomendacijos:

 „Aplinkos jaukumas“ – suremontuoti likusius kabinetus ir koridorius; skatinti mokyklos bendruomenę dar aktyviau dalyvauti kuriant jaukią mokyklos aplinką; mokyklos erdves praturtinti dekoratyviniais augalais; skatinti mokinių iniciatyvas puošti mokyklą savo darbais.

Paskutinį kartą atnaujinta Penktadienis, 25 Rugsėjis 2015 08:39
Skaityti daugiau...
 
2015-06-03 Mokyklos veiklos įsivertinimas PDF Spausdinti

Mokyklos veiklos įsivertinimas (pdf formatu)

Paskutinį kartą atnaujinta Trečiadienis, 03 Birželis 2015 08:36
 
PradžiaAnkstesn 1 2 Sekantis Pabaiga

Puslapis 1 iš 2
© 2008-2010 | Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, Kalninės g. 39, LT-74179, Jurbarkas | Tel./Faks. 8(447) 51090 | El.p. info@jnm.lt
  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas