Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
 

2015-09-25 Mokyklos veiklos įsivertinimas PDF Spausdinti

   2014–2015 mokslo metais vyko mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Buvo vertintos šios temos: „Pamokos organizavimas“, „Mokymo kokybė“ ir „Mokymosi kokybė“. Įvertintų veiklos rodiklių ataskaitoje buvo pateiktos šios rekomendacijos:
   „Mokytojo veiklos planavimas“ – pamokos uždavinius formuluoti atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimus ir galimybes; metodinėse grupėse aptarti, kokiais būdais galima patikrinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai; pradedant skyrių (temą, pamokų ciklą, pusmetį ir kt.) mokiniams akcentuoti, ką jie turės išmokti per tą laikotarpį.
   „Pamokos struktūros kokybė“ – pamokas pradėti punktualiai ir visą pamokos laiką išnaudoti mokymuisi ir iškeltų uždavinių pasiekimui; siekiant, kad pamokos būtų nenuobodžios ir įdomios, mokomąją medžiagą susieti su mokinių interesais šiandieniniame pasaulyje; mokyklos specialistams (psichologei, socialinei pedagogei) ar administracijai atlikti apklausą (tyrimą), kuo domisi, kuo gyvena mūsų mokyklos mokiniai.

   „Mokymo nuostatos ir būdai“ – pastebėti mokinio daromą pažangą, dažniau padrąsinti, pagirti; klasių vadovams organizuoti susitikimą su toje klasėje dirbančiais mokytojais ir analizuoti mokinių stiprybes bei silpnybes.
   „Mokymosi motyvacija“ – nuolat skatinti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, stengtis kiekvieną pamoką rasti ir pagirti bent 2-3 mokinius už padarytą pažangą, išreikšti pripažinimą (pažymėjimai, grupių įvertinimai, pagyrimai, įrašai “geras darbas”); padėti mokiniams pažinti save: bent kartą per mėnesį sudaryti sąlygas atsiskleisti gebėjimams atliekant kūrybinius, tiriamuosius, projektinius ir kt. darbus; organizuojant pamoką suteikti mokiniams užduočių pasirinkimo galimybę atliekant namų ir klasės darbus pagal užduočių sunkumų lygį, leisti jiems pasirinkti, kaip mokytis temos, su kuo jos mokytis, kada ir kaip būti įvertintiems. Pamoką organizuoti taip, kad mokinys patirtų sėkmę; reikėtų derinti bent dalį savo pamokų turinio su mokiniais, kad jie turėtų galimybę mokytis to, ko nori. Pateikus probleminį klausimą/temą, nagrinėjamą pamokoje, būtų gerai ne tik išsiaiškinti, ką mokiniai jau žino, bet ir ką dar norėtų sužinoti.
   „Mokėjimas mokytis“ – sistemingai tobulinti mokinių savarankiško darbo įgūdžius: mokyti analizuoti padarytas klaidas, įvertinti save, lyginti rezultatus, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis; nuolat mokinti mokinius gebėti mokytis iš įvairių informacijos šaltinių: jų paieška, informacijos atranka, kritiškas vertinimas, sisteminimas, naujas žinias ar patirtį mokinti sieti su jau turimomis žiniomis ir patirtimi, o susidūrus su sunkumais mokėti ieškoti sprendimų ir pagalbos; kartą metuose vesti netradicinę pamoką (bibliotekoje, informatikos kabinete, muziejuje) su savarankiška informacijos paieška ir pritaikymu.
   „Mokymasis bendradarbiaujant“ – bent kartą per mėnesį stengtis sudominti mokinius nuolat sudarant įvairių tipų grupes: keičiant mokinių skaičių, sudarant mišrias grupes pagal gebėjimus ir lytį; organizuojant darbą grupėmis užduotis parengti taip, kad mokiniai būtų skatinami dirbti išvien, derinti savo pastangas, numatant asmeninį indėlį ir vaidmenį; kartą į metus suorganizuoti netradicinių pamokų dieną ( dalykų integracija, edukacinės išvykos pradinių klasių mokiniams, užsiėmimai muziejuose, tėvų darbovietėse, kviestiniai svečiai pamokose, išvyka į gamyklas ir kt.).
   Vidmantas Straukas

Paskutinį kartą atnaujinta Penktadienis, 25 Rugsėjis 2015 08:45
 
© 2008-2010 | Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, Kalninės g. 39, LT-74179, Jurbarkas | Tel./Faks. 8(447) 51090 | El.p. info@jnm.lt
  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas